aktualości

ATPL.jpg

ATPL Teoria

19 Styczeń 2021

Ruszamy ze szkoleniem teoretycznym do ATPL(A).

Baza danych ECQB 2020 + 100KSA

Wymagania:

- posiadanie aktualnej licencji PPL(A)
- e-podręczniki PadPilot

- Aple ID


Przebieg szkolenia:

650 godzin: 
-  583 godzin edukacja zdalna przy użyciu platformy LMS PadPilot,
- 67 godzin edukacja stacjonarna w Adriana Aviation


Koszt szkolenia:

- 5600 PLN nie zawiera e-podręcznika PadPilot

Zakwaterowanie w Adriana Aviation:

- 75 PLN za dobę

Ceny brutto.


100 KSA i nowe cele szkolenioweSzkolenie pomostowe dla pilotów którzy ukończyli ATPL(A) z poprzednim sylabusem bez 100KSA

Baza danych ECQB 2020 + 100KSA


Wymagania:

- posiadanie aktualnej licencji PPL(A)
- ukończony kurs ATPL(A)
- e-podręczniki PadPilot
- Aple ID


Przebieg szkolenia:

130 godzin: 
- 108 godzin edukacja zdalna przy użyciu platformy LMS PadPilot,
- 22 godzin edukacja stacjonarna w Adriana Aviation


Koszt szkolenia:

- 3000 PLN nie zawiera e-podręcznika PadPilot

Zakwaterowanie w Adriana Aviation:

- 75 PLN za dobę


Ceny brutto.

100 KSA i nowe cele szkoleniowe