Licencja CPL(A)

Krótki opis.
Posiadanie licencji pilota zawodowego CPL(A) uprawnia pilota do podejmowania pracy
i otrzymania za nią wynagrodzenia.

Wymagania wstępne.
Minima jakie musi spełniać chętny pilot by przystąpić do szkolenia na licencję zawodową to:
- Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie I klasy.
- nalot ogólny na samolotach minimum 150 godzin.
- co najmniej 70 godzin nalotu dowódczego.

Wymagania do wydania licencji CPL(A).

- kandydat musi mieć ukończone 18 lat.
- ukończone szkolenie teoretyczne z zakresu wiedzy ATPL (licencja pilota liniowego) lub
CPL(A), po zakończeniu którego należy zdać stosowne egzaminy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.
- nalot ogólny co najmniej 200 godzin. w tym co najmniej 100 godzin  PIC, czyli nalotu jako dowódca.
- w czasie dolatywania godzin do licencji CPL(A), posiadacz licencji PPL(A) musi pamiętać, że niezbędne jest wykazanie się co najmniej
20h lotu po trasach i przelot dłuższy niż 540km (300NM) w trakcie którego należy wykonać dwa lądowania ( ważne! lądowania muszą być zakończone pełnym zatrzymaniem i nie mogą odbyć się na lotnisku z którego pilot rozpoczął przelot ).
- ostatnim ważnym wymogiem jest posiadanie co najmniej 5 godzin nalotu w nocy ( w tym co najmniej 3 lotów z instruktorem, 1 godziny przelotu nawigacyjnego oraz wykonać samodzielnie co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań).

Czas lotu.
Program szkolenia pilota do uzyskania licencji CPL(A) w Adriana Aviation
Licencja CPL(A) połączona ze szkoleniem MEP(L)
- Cessna 150 lub Tecnam P2002 10 godzin
- Tecnam P2006T                           11 godzin
- Symulator FNTPII / ALSIM ALX 5 godzin basic mod

Kurs teoretyczny.
Bardzo istotnym elementem szkolenia do licencji CPL(A) jest prawidłowe i szczegółowe przyswojenie wiedzy która jest rozwinięciem wiadomości z licencji PPL(A) oraz dodaniem nowych elementów z zakresu nawigacji, zasad lotu oraz prawa lotniczego. wiedza jest fundamentem dalszej kariery zawodowej i jest potrzebna np. do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów w warunkach IMC czyli bez widoczności ziemi. Chcemy zaoferować Państwu szkolenie podzielone na zajęcia teoretyczne z instruktorem na dobrze wyposażonej i wygodnej Sali w naszym ośrodku oraz samokształcenie dzięki któremu możecie Państwo uczyć się w dowolnym czasie i dogodnym dla was miejscu.

Kondycja psychofizyczna.

Ważnym elementem aby podejść do szkolenia dzięki któremu staniemy się pilotami zawodowymi jest pozytywne przejście padań lotniczo lekarskich klasy I. Jest to podyktowane tym, że posiadając licencję CPL(A) pilot niejednokrotnie jest odpowiedzialny nie tylko za siebie,
ale też za pasażerów lub towary które będzie transportował.

Koszt uzyskania licencji CPL(A)
Na całkowity koszt uzyskania licencji CPL(A) składają się ceny kursu teoretycznego, czasu lotu, zakupu książek z dziedziny teorii ATPL (możliwość wypożyczenia książek w ośrodku), opłat do ULC i za badania lekarskie. W Adriana Aviation nie ma wpisowego i nie pobieramy składek członkowskich oraz kandydat nie jest obciążany kosztami lotniskowymi.

Do czego uprawnia licencja CPL(A).
Posiadając licencję CPL(A) masz uprawnienia do pilotowania samolotów jednosilnikowych oraz statków wielosilnikowych o MTOW (maksymalna masa startowa) 5700kg w celach zarobkowych. Z taką licencją możesz latać z widzialnością terenu, według tzw. przepisów VFR (Visual Flight Rules) – do lotów z widzialnością. Dzięki tej licencji możesz rozwinąć swoją karierę zawodową i znaleźć pracę w lotnictwie!
Posiadacze CPL(A) mogą „uzbroić” swoją licencję o dodatkowe uprawnienia umożliwiające
wykonywanie lotów w warunkach IMC (ang. Instrument Meteorological Conditions) to znaczy w warunkach pogodowych uniemożliwiających bezpieczny lot bez widoczności ziemi zgodnie z przepisami IFR, oraz zdobyć uprawnienie instruktorskie i budować dalszy nalot w jednym z ośrodków szkolenia lotniczego w Polsce i nie tylko.

Uwaga końcowa o Adriana Aviation.
Na lotnisku znajduje się wygodny hotel dla pilotów, jest bliski dostęp do miasta Chełmno, nazywanego „Padwą Północy”, Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. Przystanek autobusowy jest przy wjeździe do ośrodka. Posiadamy świetnie wyposażone sale do planowania lotów VFR i oddzielną dla lotów IFR. Na wyposażeniu jest symulator, w którym możesz bezpiecznie przetrenować sytuacje awaryjne, które mogą spotkać pilotów. Typ samolotu do szkolenia ma znaczenie, musi być on wytrzymały i bezpieczny. Jakość samolotu szkolnego kształtuje cenę kursu. W Adriana Aviation są do wyboru często spotykane samoloty Cessna 150, 172, lub nowe samoloty, także z dobrą opinią wśród pilotów typu Tecnam P2002JF czy Tecnam P2006t z nowoczesną awioniką Garmin 500 oraz 1000. Wszystkie samoloty są utrzymywane na wzorowym poziomie, a o jakość obsługi technicznej na miejscu dba nasz zespół mechaników.

Napisz maila a adres ht@adriana.com.pl lub zadzwoń do nas: +48 56 686 4956, przygotujemy dla Ciebie ofertę, albo - najlepiej umów się z nami na lotnisku, z miłą chęcią zaprezentujemy, samoloty, symulatory, instruktorów i odpowiemy na Twoje pytania.
Czekamy na Ciebie Pilocie!