Obsługa

USŁUGI TECHNICZNE ADRIANA AVIATION

Zapraszamy do współpracy w zakresie rutynowej obsługi Państwa samolotów.


Wykonujemy także poważniejsze naprawy, modyfikacje, lakierowanie, remonty główne silników i sprzedajemy części zamienne.


Oprócz typowych prac technicznych zapewniamy obsługę Camo, to znaczy zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i corocznego przedłużania zdatności do lotu (ARC).


Prace na samolotach wykonujemy według certyfikatu Part-145, a nasi mechanicy posiadają licencje Part-66.

mechanicy team

OBSŁUGA TECHNICZNA (AMO)

amo@adriana.com.pl

Tel. (8:00-16:00) 56 621 15 99
Tel. kom. (8:00-18.00) +48 693 700 155

OBSŁUGA TECHNICZNA (AMO)

wozniak.camo@adriana.com.pl
Tel. (8:00-16:00) 56 676 29 80
Tel. kom. (8:00-18:00) +48 693 700 222

OFERTA ORGANIZACJI OBSŁUGOWEJ W PEŁNYM ZAKRESIE

Statki powietrzne
 • Cessna 150/152/172/182 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Piper PA 28 Arrow/ PA34 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Piper PA 34 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Piper PA 46 prace okresowe w zakresie do 100h
 • Mi-2 do poziomu 600 godzin
 • Maule MXT-7-180 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Socata Rallye 235 prace okresowe w pełnym zakresie
Silniki
  Teledyne Continental Motors
 • C-75, C-85, C-90, E-165, E-185, E-225, GO-300, GTSIO-520, IO-240, IO-346, IO-360, IO-470, IO-520, IO-550, IOF-240, IOF-550, O-200, O-300, O-470, TSIO-360, LTSIO-360, TSIO-470, TSIO-520, TSIO-550, TSIOL-550, AEIO-540.
 • Rolls Royce
 • O-200
 • Lycoming
 • AEIO-320, AEIO-360, AEIO-540, AIO-320, AIO-360, HIO-360, HO-360, IO-320, IO-360, LIO-360, IO-540, IO-720, LIO-320, LO-360, LTIO-540, O-235, O-320, O-340, O-360, O-435, O-540, TIGO-541, TIO-360, TIO-540, TIO-541, TO-360, VO-360.
Śmigła
 • McCauley, Hartzell, Sensenich
Iskrowniki
 • Bendix, Slick.
Gaźniki
 • Marvel Schebler, Precision, Facet.
Alternatory
 • Prestolite, Ford, Cessna, Teledyne Continental.
Rozruszniki
 • Prestolite, Sky-Tec.
Regulatory obrotów
 • McCauley, Hartzell.
engine

OFERTA ORGANIZACJI CAMO

Wprowadzenie statkupowietrznego do systemu CAMO obejmuje:
 • opracowanie i zatwierdzenie Programu Obsługi Technicznej (POT) wg PART M (C)
 • opracowanie Programu niezawodności- jeśli ma zastosowanie
 • opracowanie zasad oceny nieobowiązkowych informacji dotyczących Zdatności do Lotu
 • opracowanie zasad oceny nieobowiązkowych informacji dotyczących Zdatności do Lotu
 • opracowanie inspekcji pomostowej
 • szkolenie z zakresu wykonywania przeglądu przedlotowego
Zakres rutynowych usług Camo:
 • koordynowanie i zlecanie wykonania planowej obsługi technicznej
 • nadzorowanie działań umożliwiających wykonanie odpowiednich dyrektyw (AD)
 • koordynowanie i zlecanie wykonania napraw, usterek wykrytych podczas planowej obsługi, przeglądu zdatności lub usterek zgłoszonych przez właściciela
 • nadzorowanie i zlecanie wymiany części o ograniczonej żywotności, o ograniczonym resursie oraz spełnienie wymagań w zakresie inspekcji podzespołów
 • wykonanie Analizy skuteczności zatwierdzonego POT (plus ewentualne zmiany POT)
 • koordynowanie i zlecanie wykonania modyfikacji , napraw zgodnie z M.A.304
 • organizowanie procesu zatwierdzenia każdej modyfikacji statku powietrznego przed jej wprowadzeniem zgodnie z załącznikiem Part-21 do Rozporządzenia (WE) nr 1702/2003
 • przestrzegania procedury oceny wykonywania modyfikacji nieobowiązkowych
 • prowadzenie zapisów Ciągłej Zdatności do Lotu w systemie interaktywnym GolfBravo
 • nadzorowanie ważności dokumentów statku powietrznego
 • wydawanie i przedłużanie świadectwa zdatności do lotu (ARC)
camo.jpg

Kontakt

Obsługa techniczna (AMO)

amo@adriana.com.pl
Tel. (8:00-16:00) 56 621 15 99
Tel. kom. (8:00-18.00) +48 693 700 155


Zarządzanie (CAMO)

wozniak.camo@adriana.com.pl
Tel. (8:00-16:00) 56 676 29 80
Tel. kom. (8:00-18:00) +48 693 700 222