Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych z widzialnością - VFR NOC

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011r.  ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

FCL.810 Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych

a) Samoloty, motoszybowce turystyczne, sterowce

1) Aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji LAPL lub PPL na samoloty, motoszybowce turystyczne lub sterowce w warunkach VFR w nocy, kandydat musi mieć ukończone szkolenie
w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie to musi obejmować:

(i) wykłady z wiedzy teoretycznej;

(ii) co najmniej 5 godzin czasu lotu na statku powietrznym odpowiedniej kategorii
w nocy, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej
1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość
co najmniej 50 km, a także 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

2) Przed ukończeniem szkolenia nocnego, posiadacz licencji LAPL musi ukończyć podstawowe szkolenie w locie według wskazań przyrządów wymagane do wydania licencji PPL.

3) W przypadku gdy kandydat posiada uprawnienia na klasę na samoloty jednosilnikowe tłokowe (lądowe) i jednocześnie na motoszybowce turystyczne, może on spełnić wymagania określone w pkt 1 powyżej
w obydwu klasach lub w jednej z nich.

 

VFR NOC to uprawnienie do pilotowania samolotów jednosilnikowych o maksymalnej masie startowej 5700kg w celach niezarobkowych w nocy z widzialnością terenu, według tzw. przepisów VFR (Visual Flight Rules).


Napisz maila na adres j.jasik@adriana.com.pl lub zadzwoń do nas: (56) 686 78 67, przygotujemy dla Ciebie
ofertę. Możesz również umówić się z nami na lotnisku.
Czekamy na Ciebie Pilocie!

Plik do pobrania